กาแฟขุนลาว (Khun Lao Coffee) กาแฟสดอินทรีย์ อาราบิก้า 100 % (Organic Roasted Coffee Pure Arabica) ผลิตโดย สวนเกษตรอินทรีย์ขุนน้ำแม่ลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทร 081-8827739 อีเมล khunlaocoffee@hotmail.com

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

About Us

KhunLao Coffee
Organic Roasted Coffee Pure Arabica


Khun Lao coffee is grown in a small local Lanna farming community at Khun Lao at an altitude of 900m – 1500m above sea level this is perfect coffee growing country. ‘Khun’ means the mountain source of pure water and ‘Lao’ is the name of the River that flows through the villages.

Khun Lao coffee is cultivated from coffee beans that are farmed surrounded by age old tropical forest. Here following an organic process within agro-forestry guidelines, consciously protecting the biodiversity of the area, so preserving a pure water source. The area under cultivation is complex as the coffee is grown along hill contours with the estimated area planted with 2,500 coffee bushes (from 3 farms) with plans to expand and cultivate additional land in the future.

Handpicked Coffee beans are harvested annually from December to February which are cleaned by a fresh water process, sun dried, and individually hand sorted then freshly roasted to give you the best quality Arabica coffee.

Khun Lao village is located at Mae Chedi Mai, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai., on the border of Chiang Mai and Chiang Rai province (north of Chiang Mai about 60Km.) 

Contact us:  khunlaocoffee@hotmail.com  Tel:  66-81- 882-7739

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น